Kabdebó Péter és felesége, Magdi már a bajai indulás után a bajai Tóth Kálmán utcai MS Bútorház mellett Budapesten is működtet konyhastúdiót.Kabdebó Péter a híres bajai Dely család leszármazottja. A Baján tisztes családként szá­mon tartott Dely-ék már 1848-ban fűrésztelepet alapítottak a bajai Duna-mellékág, a Sugovica partján, hogy a Felvidékről úsztatott szálfákból kiváló minőségű fűrészáruval lássák el Bácska fejlődő gazdaságát. Az utcát a mai napig a bajaiak Deszkás utcának nevezik, mert a fűrésztelepre vízen úsztatott farönkök felfűrészelésének ipara korán fellendülésnek indult, és tulajdonképpen az utca vízparti oldalát a fűrésztelepek lakták be. Édesapja a bajai bútorgyár elismert szakembere és vezetője volt.
Ez a családi háttér meghatározta Kabdebó Péter szakmai életútját is. Faipari mérnöki oklevelet szerzett a Soproni Egyetemen, és a Bácska Bútoripari Vállalatnál megismerte a tervezés, a gyártás és az értékesítés területeit. 1980-ban kinevezték a vállalat igazgatójának.
A rendszerváltás a gazdasági önállósulás lehetőségét és a családi vállalkozás csipkerózsika álmából való felébresztésének az ígéretét adta Kabdebó Péternek. Elhagyta az édesapja által fejlesztett üzemet, melyben a saját munkája is benne volt. Új utakat, új kihívásokat keresett.
1990-ben létrehozták a felesége nevét viselő Magdi Konyhastúdiót, melynek sikerein felbuzdulva gondolkodhattak a további fejlesztésekre is, betartva a fokozatosság elvét és a nagypapától tanult nagyon fontos elvet: csak akkor fejlessz, ha van rá fedezeted, mert nagyot lehet esni a felelőtlen repülés végén.
1992-ben megnyitották az MS Bútorházat, ahol a konyhabútorokon kívül megtalálható a lakás bútorozásának teljes kínálata, és megjelenik az irodabútor is. Ebben az évben létrejött saját bútorüzemük, amelyben a méretre igazításon kívül az egyedi gyártás is megindult. A bútorház első stabil partnere a Tisza Bútoripari Rt. lett, s igen figyelemre méltó, hogy a bútoripari Rt. első magán konyhastúdiós partnere a Kabdebó család volt.
1995-ben Budapesten nyílt meg a Magdi Konyhastúdió, mely már magán viselte a Baján is kialakított komplex ellátás jegyeit. Baján 1997-ben a fejlődés újabb lépcsőfokát je­lentette a Tóth Kálmán utcában egy régi bajai polgárcsalád, az Ertl famíliai házában kialakított új bútorház, amely több mint 1000 négyzetméteren kínálja a magyarországi bútorgyárak termékein kívül a saját gyártású bútorokat is. A saját gyártás erőteljes fellendülését jelzi, hogy a konyhabútorok forgalmának nagyobb részét már a saját tervezésű és gyártású konyhabútorok teszik ki.
A családi háttér, a szakmai múlt, a fokoza­tos fejlesztés megbízható gyártást eredményezett. A saját gyártású konyhabútorok három, jól elkülönített kategóriában készülnek:
- masszív frontú konyhabútorok (tölgy, bükk,
cseresznye, dió),
- furnéros frontúak (fenti faminőségű furné­
rok felhasználásával),
- vákuumfóliás frontúak (MDF alapra).
A bajai és a budapesti üzletekben azonos alapelvek szerint dolgozik a cég:
Az üzletek kiállító felületein mintafalakon mutatják be a jellemző összeállításokat, de a
vevő kívánságára szakemberek segítenek a teljesen szabadon is összeállítható együttesek kialakításában. A vevő ízlésének megfelelő összeállítás után a konyhastúdiókban lehető­séget biztosítanak a különféle konyhai gépek és kiegészítők választására is, hiszen a SIEMENS, BOSCH, valamint a ZANUSSI, az ELEKTROLUX és AEG gépek nagy kínálatát biztosítják. A konyhastúdiókban a konyhai megoldások teljes kínálatát variálhatja a vásárló a bemutatott termékek alapján, ami azt jelenti, hogy a munkalapoktól, a szekrényajtókon át, színben és felületi minőségben a vasalatokon át a csapokig és tálcákig a vevő szabadon alakíthatja ki a neki legjobb meg­oldást.
A cég alapelvei szerint ezért is nevezheti magát stúdió jellegű kereskedésnek, mert szakmai háttere és a bútorüzeme lehetőséget teremt a nagyon sokrétű és változatos igények legjobb kielégítésére. A vevő akkor juthat a legjobban és legteljesebben az igényei kielé­gítéséhez, ha már a ház vagy lakás építészeti tervezésekor megkeresi a stúdiókat és egyez­tet a cég szakembereivel, mert nem mindegy, hogy egy elkészült építészeti térbe kell bele­kényszeríteni egy elképzelést, vagy a teret ala­kítják a komforthoz és az elképzelésekhez.
Az előzetes megbeszélés alapján elkészít a cég egy tervet, amely a vevővel való egyezte­tés után a szükséges gyártási folyamatok vé­gén a vágyak szerinti konyhát eredményezi. A konyha világában nagyon nagy fontosságú még az is, hogy a különleges elképzelések megvalósításához igazodjék az épületgépé­szeti munka is, vagyis a víz, csatorna, elekt­romos, fűtési és klíma csatlakozások a meg­felelő helyre kerülhessenek, hiszen ezzel ké­sőbbi gondok is megelőzhetőek.
Ebben a folyamatban a konyhai gépek be­üzemelését külön szakcég végzi.
Akkor sincs gond, ha a ház már olyan ké­szültségi fokban van, amikor már nagyon ne­héz vagy költséges a konyhai bútorhoz igazíttani a közműveket, hiszen a konyhastúdiók szakemberei számtalan olyan megoldással rendelkeznek, amelyekkel a kritikus problé­mák megoldhatóak.
A konyhastúdió hálózat nem kizárólag a konyhák világának kiszolgálója, hiszen a cég lehetőségei a vásárlók számára azt is biztosítják, hogy az étkezőbútorok és a lakás egyéb berendezéseinek beszerzését is elérhetik az MS Bútorház hálózatán keresztül. A Magdi Konyhastúdiók és az MS Bútorházak az or­szág szinte minden jelentős gyártójával kap­csolatban állnak, de egyedi igények esetén a kész bútorokon kívül a cég bútorgyártó kapa­citása és felkészült szakemberei is a vevők rendelkezésére állnak.

2015-ös év ismét mérföldkő a vállalkozás életében, Kabdebó Péter tragikus hirtelenségű halála után lánya és fia veszik át a cég vezetését(Magdolna Budapesten, Péter pedig Baján), melyben Kabdebó Péterné -Magdi- továbbra is a bajai Magdi Konyha Stúdiót vezeti.